Fórum / Humor, játék »

jegyezz meg

5154. Társam keresem... (ntk) [VIP] 2015-09-20 11:57:04


Egy nő, aki a nyakunkba borul kedves..., de egy nő, aki a nyakunkon marad...?

5153. Társam keresem... (ntk) [VIP] 2015-09-20 11:56:21


A vidéki református paphoz beállít a legátus diák, és éjszakai szállást kér.
- Szívesen adok - mondja a pap -, de mivel csak két szobám van, és az egyikben én alszom a feleségemmel, mondd hol akarsz aludni: a gyerekszobában, vagy kint a tornácon?
- A gyerekszobában? Akkor már inkább a tornácon alszom.
Ebben maradnak. Másnap reggel, amikor felébred a diák és az udvaron a kúthoz megy mosakodni, egy gyönyörű fiatal lány lát ott.
- Kicsoda maga? - kérdezi.
- Én a pap gyermeke vagyok. És maga kicsoda?
- Én egy nagy marha vagyok.

5152. Társam keresem... (ntk) [VIP] 2015-09-20 11:55:21


A falusi legény elmegy gyónni:
– Tisztelendő atya, találkoztam egy gyönyörű lánnyal... Együtt aludtunk egy kis házban.
– Fiam, ebben nincs semmi bűn.
– Mellette feküdtem tisztelendő úr, de esküszöm, hogy hozzá se nyúltam...
– Ez valóban nem bűn, gyermekem, feloldozlak, de penitenciaként meg kell innod egy vödör vizet.
– Vödör vizet? Miért?
– Mert minden marha vödörből iszik.

5151. Társam keresem... (ntk) [VIP] 2015-09-20 11:54:49


Egy dunántúli falunak meghalt a plébánosa. Új pap jött a helyébe, mégpedig egy szent életű férfiú. Mikor hívei felől érdeklődött, szavahihető emberektől megtudta, hogy az egyik gazda fiatal felesége módfelett erkölcstelen életet él, holott a megboldogult plébános gyakorta megintette. Fölháborodásában elhatározta, hogy az asszonyt nyilvánosan megbélyegzi. Mivel első prédikációját Mária Magdolna napján tartotta, erre kedvező alkalom kínálkozott. Elmondta hát, minő förtelmekben múlatta napjait Mária Magdolna, s milyen példásan megtért azután. De ennyivel nem elégedett meg, hanem az asszonyokról kezdett beszélni:
– Sokan vannak tiközöttetek, szerelmetes hallgatóim, kik nem isteni félelemből, hanem időtöltésből jönnek a templomba. És nem tudom, akad-e bár csak egyetlenegy az én fehérszemély hallgatóim között, ki Mária Magdolnához hasonlatosan igaz penitenciát tartana, vagy csak a legkisebb megbánását mutatná vétkeinek. Nem mindegyikőtökre értem én ezt, hanem kiváltképpen egyre, ki jelen van e gyülekezetben, holott nem méltó arra, hogy tisztességes asszonyok között mutatkozzék. Esztendők óta ocsmányságokban hentereg, s turkál bennük, akárcsak a disznó a sárban. S nemhogy javulni iparkodna, hanem undokságait újabb undokságokkal tetézi napról napra. Mivel pedig tulajdon vétkei szégyenkezést nem fakasztanak lelkében, magam borítom orcáját a szégyen pírjába. A szentírás azt mondja, hogy ha felebarátod vétkezik, intsd meg őt egyszer, intsd meg őt még egyszer, de ha intésednek foganatja nem lett, harmadjára mutasd meg őt a gyülekezetnek. Ez a bűnös asszonyállat, kiről beszélek, számos intéseknek utána is kitartott az ő becstelenségében, ezért kötelességem, hogy megszégyenítsem mindannyiótok előtt. Ez az asszonyi állat pedig nem más... mint az, kire e szent könyvet vetem.
Azzal a pap fölemelte a Bibliát, hogy a szándékát valóra váltsa. Meg is cselekedte volna minden bizonnyal, csak hát alig mondta ki, amit mondott, asszonyt egyet sem látott a templomban. Mert ahányan voltak, nagy fürgén mind a pad alá bújtak, hogy fejen ne találja őket a Biblia.

5149. Éva 2015-09-19 09:23:58
Kamu haj, kamu korom, kamu mellek, kamu borszin....
.....es ezek a nok keresik az IGAZI ferfit!
5148. Társam keresem... (ntk) [VIP] 2015-09-18 09:39:00


A tengerparton tájképet festeget egy férfi. Arra sétál egy újgazdag házaspár. Azt mondja az asszony a férjének:
- Látod, drágám, milyen macerás a nyaralás, ha valakinek nem telik fényképezőgépre!

5147. Társam keresem... (ntk) [VIP] 2015-09-16 12:59:57


Egy szép napon hazafele bandukol egy öreg bácsi, felveszi őt egy szürke mercedes. Az öreg bácsi még nem látott egy ilyen szép autót, sokat kérdezgeti, mi mire való. Egyszer csak a bácsi megkérdezi, mire való a mercedes jel az autó elején. A sofőr azt mondja, hogy amikor jön egy kerékpáros, azzal célozza be, hogy el tudja ütni.
Néhány perc múlva közeledik egy kerékpáros, a sofőr vigyorog is és becélozza, de persze amikor odaérne hozzá, hirtelen elrántja a kormányt.
A bácsi szemrehányóan azt mondja a sofőrnek:
- Na, ha nem nyitom ki az ajtót, soha nem találtuk volna el!

5146. Márk [TÖRÖLT TAG] 2015-09-15 07:56:33
A terhes nő és a férje bemennek a klinikára, mivel már közeleg a szülés időpontja. Az orvos azt mondja nekik:
- Van egy új találmányunk, ha gondolják, kipróbálhatják. Ez egy olyan szerkezet, amely lehetővé teszi, hogy a szülés fájdalmai megosztódjanak a szülők között. Beállítható, hogy a fájdalomból kire mennyi jusson.
A pár megbeszéli, és úgy döntenek, hogy kipróbálják.
Eljön a szülés ideje, az orvos elindítja a gépet. Kezdetnek úgy állítja be, hogy a nőre jusson 90%, az apukára pedig 10%. A férj azt mondja, ez neki meg se kottyan.
Az orvos erre átállítja 50-50%-ra. A férj fel sem veszi, sőt azt mondja az orvosnak:
- Nézze, ez semmi. Állítsa rám az összes fájdalmat!
- De uram, ha nem készül fel rá, akkor még bele is halhat!
- Nem baj, ez csak egy szúnyogcsípés!
Az orvos beállítja a gépet, rendben megszületik a baba, a férjnek semmi baja sem lesz.
Amikor aztán hazamegy, a lakásuk ajtaja előtt találja görcsbe rándulva, holtan a postást.

5145. Társam keresem... (ntk) [VIP] 2015-09-14 23:42:48


Az első világháborúban három tiszt azzal jelentkezett az alezredeshez, hogy szereljék le őket.
- Maga miért akar leszerelni? - kérdezi az elsőt.
- Jelentem, gyomorbeteg vagyok!
- Fél gyomorral is szolgálunk a hadseregben! - szól a rövid válasz.
- És maga? - kérdezi a másodikat.
- Jelentem, tüdőbeteg vagyok.
- Fél tüdővel is szolgálunk a hadseregben! - hangzik a válasz.
- Hát maga? - kérdezi a harmadikat.
- Jelentem, hülye vagyok.
Az alezredes éppen kezdte volna a szokásos mondókáját, majd a felénél megállt és elgondolkodott...
- Leszerelni!

5144. Társam keresem... (ntk) [VIP] 2015-09-14 23:36:37


A magyar és az orosz határőr kimegy a határra. A magyar kérdi az orosztól:
- Kell egy pofon?
- Da, da!
Puff, lekever neki egyet.
Másnap megint kimennek, megkérdezi a magyar:
- Kell egy pofon?
- Da, da!
Puff, lekever neki egy nagyot.
Harmadnap ugyanez megismétlődik. Ezután az orosz határőr megy a parancsnokságra:
- Parancsnok úr, a magyar határőr minden nap kérdez tőlem valamit, én mondom, hogy igen, és kapok egy nagy pofont. Mit csináljak?
- Mondja, hogy ne, akkor hátha nem kap!
Negyedik nap is kimennek a határra, a magyar kérdi az orosztól:
- Hát még mindig nem volt elég?!
Az orosz:
- Nyet, nyet!

5143. Társam keresem... (ntk) [VIP] 2015-09-05 00:33:04


- Hogy hívjak azt az embert, aki megnevetteti a honvédeket?
- Katonai felderítő.

5142. Társam keresem... (ntk) [VIP] 2015-09-05 00:27:55


2 cowboy beszélget:
- Látod ott azt a cowboyt? - kérdi az egyik.
- De ott 5 cowboy ül!
- Azt, amelyik a pultnál áll.
- De mindegyik a pultnál áll!
- Azt, amelyik whiskyt iszik.
- De mindegyik whiskyt iszik!
Megelégeli a fickó a másik értetlenségét, előrántja a pisztolyát, lelő 4 cowboyt.
- Na most már látod?!
- Látom igen, mi van vele?
- Hát az olyan hülye ember, hogy legszívesebben lelőném...

5141. Randris, I. Muslinc. NIX!!!!!!!!!! 2015-09-04 15:12:17
A cigány elmegy a munkaközvetítőbe és munka után érdeklődik.
Az ügyintéző azt válaszolja, hogy lenne itt egy vezérigazgatói állás, két titkárnő szolgálati kocsi sofőrrel.
Mire a cigány: -Na ne vicceljen velem.
Ügyintéző: -Maga kezdte, nem?
5140. Társam keresem... (ntk) [VIP] 2015-08-28 10:12:47


Az őrmester az első kimenőre készülődő újoncokat oktatja:
- Emberek, ha egy vendéglőben, a szomszéd asztalnál ketten összeverekednek, maguk ne avatkozzanak közbe! Igyák ki a sörüket, és csendben távozzanak a helyiségből. Világos?
Az eligazítás után az őrmester meg akar győződni, hogy megértették a mondanivalóját, ezért megkérdi:
- Kiss honvéd, ha a szomszéd asztalnál két férfi elkezd verekedni, maga mit tesz?
- Jelentem, kiiszom a sörüket, és csendben távozom.


5139. Társam keresem... (ntk) [VIP] 2015-08-25 20:23:14


A kalóz és a csapos beszélget a bárban. A csapos megkérdi:
- Miért van falába?
- A tengeren hajóztunk, úsztam egyet, és jött egy nagy cápa, az harapta le a lábam.
- És hogy szerezte a kampót a karja helyén?
- Csatába keveredtünk, és levágták a karom.
- És mi történt a jobb szemével, hogy kendő borítja?
- Álltam a kikötőben, bámultam a sirályokat, és az egyik pont belepottyantott a szemembe.
- És ettől vakult meg?
- Nem. Aznap kezdtem el hordani a kampót.

5138. Avica (ntk) 2015-08-22 21:36:46
Kiskutya
-----------
Pistike sétál a nagyapjával a parkban.
Egyszercsak meglátnak két kutyát, amint szerelmeskednek.
- Mit csinálnak a kutyák? - kérdezi Pistike.
- Tudod, most csinálják a kiskutyát. - feleli a nagyapja.
Később mikor hazamennek, Pistike meglátja a szüleit, amint éppen szerelmeskednek.
- Hát ti mit csináltok?
- Tudod, csinálunk egy kistestvért neked! - felelik a szülei.
- Nem lehetne inkább hátulról? - kérdezi Pistike. - Én sokkal jobban szeretnék egy kiskutyát.
5137. Társam keresem... (ntk) [VIP] 2015-08-20 11:10:42


- Doktor úr! A férjem már évek óta nem tud kielégíteni! Mondja, mi lehet az ok?
- Az, hogy nem jó a kapcsolatuk. Változtasson. Teljesítse a férjének egy régi vágyát!
- Akkor váljak el tőle?

5136. Pontpontpont (ntk) 2015-08-19 21:18:57
- Miért van a férfiaknak eggyel több kromoszómájuk, mint a disznóknak?
- Mert különben nekik is kunkori lenne a farkuk...


5135. Társam keresem... (ntk) [VIP] 2015-08-18 18:23:30


Dévényi Tibi bácsi kifog egy aranyhalat, hosszasan nézik egymást, majd megszólal a hal:
- Na, ilyenkor mi van?

 

Keresés a fórumban


Keresés itt: Vicc-vicc-vicc
keresés

Beállítások

Rendezés
Sorrend
Hozzászólás / lap
Automatikus moderálás (illetlen szavak kicsillagozása)
Spéci kódok megjelnítése a szövegben
Spéci kód súgó
Válasz módjaCopyright 2003-2015. Minden jog fenntartva. A Párom.hu név és logo az Egyesült Társkereső Szolgáltatások Kft. bejegyzett védjegye.

A nyomtatott oldal webcíme: http://www.parom.hu/main.tars
Nyomtatás dátuma: 2015-11-29 16:50:18